Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaproszenie na spotkanie wyborcze z udziałem kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

 

Na pytania będą odpowiadali: Gabriel janowski, Romuald Starosielec, Jakub Maciejewski, Adam Maroszek i Jolanta Szczypior.

Miejsce spotkania: Hotel Iskra, Radom, ul. Planty 4, czwartek 16 maja 2019 roku, godz. 16.00

Według wymogów PKW na wybory do Parlamentu Europejskiego należy zebrać 10 tys. podpisów poparcia w okręgu.

 

Aby wspomóc zbiórkę podpisów należy wykonać 3 kroki:

  1. Wydrukować listę poparcia [LISTA POPARCIA]
  2. Zebrać do 10 kwietnia jak najwięcej podpisów w swoim okręgu.
  3. Wysłać priorytetem na adres redakcji, aby korespondencja doszła do piątku 12 kwietnia br.

 

Jedność Narodu
ul. Podwale 11 lok. 131
00-252 Warszawa

Okręgi Wyborcze

Miejsce Polski w Europie

Obecne podziały polityczne w Polsce są destrukcyjne dla funkcjonowania wewnętrznego kraju oraz niszczą narodowe aspiracje Polaków. Prymas, Stefan Kardynał Wyszyński, skierował do Polaków znamienne słowa; „Największą mądrością jest umieć jednoczyć a nie dzielić”. Będziemy wierni temu przesłaniu, uznając, że trwałe jednoczenie jest skuteczne, kiedy Polacy, ponad podziałami, solidarnie zobowiążą się do realizacji swych strategicznych celów. Ruch Jedność Narodu przedstawia pięć celów, jakie powinna przyjąć nasza wspólnota narodowa i realizować je wspólnie z wszystkimi strukturami państwa polskiego;

  • Europa jest dla nas ojczyzną Ojczyzn, do której przynależymy od tysiąca lat. Nic, co dzieje się w sferze życia duchowego, społecznego i ekonomicznego Europy, nie jest nam obce. Powodem naszego wielkiego niepokoju jest fakt, że Europa Zachodnia pogrąża się w cywilizacyjnej zapaści, która niesie ze sobą kulturową destrukcję i relatywizm moralny. Naszym celem jest odrodzenie Europy na mocnym fundamencie chrześcijańskiej tradycji, dumnej ze swojego cywilizacyjnego dziedzictwa i promieniującej swą kulturą na inne kontynenty.
  • Polska ma spełniać w Europie rolę pomostu między Wschodem a Zachodem. Winna łączyć to, co przez wieki było antagonizowane i dzielone. Od tego zależy przyszłość naszego kontynentu. Mamy sprawić, aby Ameryka Północna, Europa i Rosja połączyły się we wspólnej cywilizacyjnej i gospodarczej przestrzeni. Europa odzyska znaczenie w światowym układzie sił, gdy zacznie oddychać dwoma płucami; wschodnim i zachodnim.
  • Polacy określą swój ustrój państwowy i zasady życia zbiorowego w nowej konstytucji przywracającej władzę obywatelom, wprowadzając ład, harmonię i solidaryzm społeczny. To wolni i świadomi Polacy będą kontrolowali swe państwo a nie państwo Polaków.
  • W trosce o zdrowie Polaków sprawimy, że polskie rolnictwo, oparte na gospodarstwach rodzinnych, będzie wytwarzało dla całej Europy żywność najwyższej jakości, wolną od GMO i nadmiernej chemizacji. Zadbamy, by uprawy, chów zwierząt, przetwórstwo i dystrybucja żywności były opłacalne i zapewniały godne życie wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. Musimy odzyskać kontrolę nad nasiennictwem, przetwórstwem i handlem, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polski.
  • Naszym celem jest intensywne uprzemysłowienie Polski w oparciu o najnowsze technologie, aby nasz kraj stał się Centralnym Okręgiem Przemysłowym Europy. Europa musi obronić się przed zalewem towarów z innych kontynentów. Należy przełamać ustanowiony na Łabie wielowiekowy podział na uprzemysłowiony Zachód i, traktowany jako zaplecze surowcowe i rezerwuar taniej siły roboczej, Wschód.

Zapraszamy wszystkich do solidarnej budowy siły i znaczenia polskiego państwa. Jesteśmy do tego zobowiązani wobec naszych przodków i przyszłych pokoleń Polaków. Europa powinna uznać, że silna duchowo i gospodarczo Polska, jest niezbędnym elementem jej przetrwania.

Warszawa, 3 maja 2019 roku.

Ruch Jedność Narodu