Rada Sejmiku Samorządowego

Gmina: Braniewo

Wiek: 59

Wykształcenie: Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy.
starszy technik śmigłowców ratunkowych Mi-14 PS.

Zawód wykonywany: Konserwator w szkole.

O mnie: Urodziłem się w 1959 r. w Braniewie, gdzie mieszkam. Moi przodkowie pochodzą z kresów, część rodziny wywieziono na Syberię. Służyłem w Wojsku Polskim za czasów PRL jednak nigdy nie dałem się wciągnąć do PZPR, jedyną moją partią jest Jezus Chrystus i Jego słowa “prawda Was wyzwoli”. Wiem co nas gniecie i co pilnie trzeba zrobić dla dobra Rodzin i naszej lokalnej ojczyzny. Nie chcę rządzić lecz służyć i w ten sposób zadbać o dziedzictwo, które pozostawimy naszym dzieciom i wnukom.

Rada Sejmiku Samorządowego

Gmina: Braniewo

Wiek: 38

Wykształcenie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
kierunek zootechnika
mgr inż. zootechnik
ZSZ w Braniewie im. Jana Liszewskiego
Zawód: technik technologii żywienia sp. żywienie zbiorowe

Zawód wykonywany: Specjalista do spraw rozwoju i utrzymania sieci internetowej

O mnie: Urodziłem się w Braniewie 01.06.1980 r. W tymże miasteczku skończyłem też szkołę podstawową i średnią. Edukację na studiach wyższych rozpocząłem w roku 2000 na UWM w Olsztynie. Po ukończeniu trzeciego roku studiów wyjechałem w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii. Łącznie spędziłem tam ponad 6 lat prowadząc działalność gospodarczą. W trybie niestacjonarnym, latając regularnie do Polski, ukończyłem studia wieńcząc je pracą magisterską i egzaminem dyplomowym z oceną dobry plus. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii poznałem również moją małżonkę, z którą wróciliśmy do Polski osiedlając się w moich rodzinnych stronach. Obecnie jesteśmy szczęśliwymi rodzicami trojga dzieci. Po nieudanej próbie rozwinięcia własnego biznesu zatrudniłem się w firmie dostarczającej usługi internetu, gdzie jestem odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie sieci.

Rada Sejmiku Samorządowego

Gmina: Olsztyn

Wiek: 29

Wykształcenie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki, Zaawansowane Technologie Informatyczne – studia podyplomowe

Wydział Nauk o Środowisku, kierunek Ochrona Środowiska
specjalność ochrona zasobów naturalnych, studia magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych, kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
studia podyplomowe

Wydział Nauk o Środowisku, kierunek ochrona środowiska
studia inżynierskie stacjonarne

Technikum nr 2 w Olsztynie
specjalność rachunkowość i finanse

Zawód wykonywany: Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w branży budowlanej

O mnie: Jestem osobą o wszechstronnych umiejętnościach moje hobby to sport, cybernetyka, szachy, wędkarstwo oraz książki w szczególności historyczne. Czas wolny spędzam z rodziną oraz ze znajomymi lubię jak dużo się dzieje wokół mnie przez co nie mam nawet chwili się nudzić