Zgłoś się do pracy w komisji podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019

 

Dziękujemy za wyrażenie zainteresowania objęcia funkcji członka w komisji wyborczej. W tym roku wybory do Europarlamentu odbędą się 26-go maja. Członkiem komisji może zostać osoba, która:

  • jest obywatelem polskim
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat

Członkom obwodowych komisji wyborczych, za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, przysługuje dieta w wysokości:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł

Zapraszamy do:

  • Wypełnienia poniższego formularza.
  • Zaproszenia do wypełnienia formularza przez swoich znajomych, którzy również mogliby być zainteresowani pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej.

UWAGA, jeśli chcą Państwo być członkiem komisji wyborczej w innej miejscowości niż są Państwo zameldowani, prosimy o zaznaczenie tego w polu „Dodatkowe uwagi” (prosimy wpisać tę miejscowość).