Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport Opracował: dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW Warszawa, październik 2016 Copyright © 2016 Jacek J. Nowak i ICPPC – Licencja Creative Commons CC BY-NC (można kopiować, rozpowszechniać i rozwijać tylko dla celów niekomercyjnych) Niniejszy…