Wybory 2020: Romuald Starosielec w czasie pandemii złożył w PKW ponad 100 tys. podpisów. PKW uznała z tego ponad 78 tys. Protest komitetu odrzucony przez SN.

Z pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 7 kwietnia 2020 roku: “W związku z doręczeniem w dn. 26 marca 2020 r. wraz z 8099 arkuszami wykazu podpisów obywateli popierających Kandydata zawierającymi 76 436 podpisów poparcia dla Kandydata, PKW ustaliła, że w sumie do zgłoszenia kandydata (liczba podpisów załączonych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i…