PILNE: KW Jedność Narodu zarejestrowany przez PKW. Trwa zbiórka podpisów w całej Polsce. Dołącz do akcji wyborczej !!!

W dniu 19 sierpnia 2019 roku, Komitet Wyborczy Jedność Narodu (formalnie partii, ale organizacyjnie ruchu społecznego) został zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą i realizuje podjętą w 2015 roku strategię mobilizowania Polaków na rzecz jednoczenia rodaków podzielonych przez POPiS i wprowadzenia zmian ustrojowych. Środowiska tworzące pismo Polityka Polska stanowią silne zaplecze merytoryczne tego ruchu. Połowa miejsc…