Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski

KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA WYBORY DO SEJMIKU MAZOWIECKIEGO – LISTA NR 12 Jacek J. Nowak Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski (referat na konferencję nt. „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”, zorganizowaną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu…

Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności

KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA WYBORY DO SEJMIKU MAZOWIECKIEGO – LISTA NR 12 Jacek J. Nowak Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe Wprowadzenie Największymi problemami ludzkości, za których brak do dziś skutecznego rozwią- zania w skali światowej ludzkość otrzymałaby negatywną ocenę moralną, są: a)…

Samorządowy bank miejski i waluta samorządowa

KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA WYBORY DO SEJMIKU MAZOWIECKIEGO – LISTA NR 12 SAMORZĄDOWY BANK MIEJSKI I WALUTA SAMORZĄDOWA Banki posiadają wielką władzę – władzę tworzenia pieniądza (w postaci oprocentowanego długu). Władza ta służy ich prywatnym właścicielom (głównie zagranicznym). Zyski z tworzenia pieniądza lądują w prywatnych kieszeniach i są transferowane poza granice społeczności lokalnej, a…

Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport Opracował: dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW Warszawa, październik 2016 Copyright © 2016 Jacek J. Nowak i ICPPC – Licencja Creative Commons CC BY-NC (można kopiować, rozpowszechniać i rozwijać tylko dla celów niekomercyjnych) Niniejszy…